Canyoureadthis?Thisiswhyyouallwaysputspacesinbetweenwords,butIamnotgoingto.Canyoufindyournameinthefollowingtext?
wuytdfhvkjsksjknckagdfjknvcamillesabjhgghiwybelbc
cnvkfhevangdgbhgdhjjdhfjdhfghoohslldjhfkhkdlhdlhld
gdgsgfgdsgfdgfbnveraaaaavbkbkkjbbvgvbkbvlbblbjb
bjllbbbbnbhjkjjkkjakebjdhunhhhhhgxjfgflhfhlflgchxhhjk
agfdslxscnoahjhhlkjhhflhnvndkfllllvjjkfhlldldnvhfhlvhfh
klkdhdgsdjowenrgiggggsmswhitekgklvblbvglbkljbgbfv
dytvlksdfgjkjfgjddghtylerjjicjihcjgikmhggjjghjogjohjighi
gjjjjjhohhiuhuhuhuhuihoisophiebhhbhbbbhjbjkbjbkbkkHint:lookforthefirstandlastletterofyourfirstname.